Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Κατάρτισης.
Μη κατηγοριοποιημένο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Κατάρτισης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Σημείωση: Στο τέλος του κείμενου επισυνάπτονται Α. Το τεχνικό δελτίο και Β. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΘΕΜΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων Biv & Γiii του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ στα ...

Δείτε περισσότερα